Vyzkoušej si plnou verzi za 1 Kč

Co je a není Meditace

Růžena Janská

Od Růžena Janská

Co je a není Meditace

Co je meditace?


Meditace je dovedností i zkušeností – dá se říct vědomé cvičení pro kultivaci vědomí, uvolnění a soucitu (mysli, těla i duše). Když si sedneme sami s naší myslí, v podstatě ji trénujeme, aby byla otevřenější, uvolněnější, tak následně objevujeme větší klid, jasnost, spokojenost a soucit. Při tom se stále více vracíme k sobě a učíme se přímému prožívání přítomného okamžiku.


Užitečné může být také popsat, co meditace není:


- Meditace není o vyprázdnění mysli - vyčištění mysli nebo zastavení myšlenek. Přirozeností mysli je myslet. Meditujeme, abychom tyto myšlenky viděli jasněji. Dokázali je přijímat a lépe na ně reagovat. Uvědomili si, které z nich jsou pro nás důležité a které ne, které jsou prospěšné a které nepotřebujeme rozvíjet. 

- Meditace není o tom se jen stále zlepšovat, abysme posilovali pocit, že nejsme dost dobří. Ale o to naučit se přijímat jací jsme právě teď a prohlubovat kým jsme. Uvědomovat si a rozvíjet naši sebehodnotu a hranice a případně měnit naše vzorce a způsoby chování.

- Meditace není totéž co koncentrace. Není to aktivní zapojení mysli do konkrétního tématu. Meditace může být i bez vedení, tzn. nechat myšlenky volně plynout a ponořit se do přítomnosti, a zkusit jen tak být se svou myslí anebo na nic nemyslet.

- Meditace nezaručuje relaxaci, klid ani blaženost. Relaxace může být jistě jejím vedlejším účinkem, ale meditace zahrnuje řadu pocitů. Může vyvolat potlačené emoce, které nemusí být zrovna příjemné.

- Meditace není „kontrola“ nebo únik z našich problémů nebo povinností.

- Meditace nemusí mít vždy cíl něčeho dosáhnout.

- Meditace není nutně duchovní nebo náboženská. Sdílí velmi dlouhou historii s náboženstvím a nabízí důležitou duchovní složku pro mnoho praktikujících. Meditovat však může každý, bez ohledu na vyznání.


Proč meditovat?


Život je někdy těžký. I když nemůžeme ovlivnit, co se stane, máme potenciál změnit způsob, jak k těmto věcem přistupujeme. Život je také rychlejší a rušnější než kdy jindy, takže máme tendence stále něco dělat a jsme zahlceni informacemi a digitálním klábosením 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Není divu, že stále více lidí hledá klid. Čím více dokážeme zůstat v přítomnosti – nezabředneme do myšlenek nebo reaktivity – tím více jsme schopni brát život s nadhledem. Ať už se cítíme zpochybňováni okolnostmi nebo otřeseni technikou, meditace může poskytnout reset mysli prostřednictvím postupné cesty učení v oblasti vědomí i soucitu.

Uvědomění nám umožňuje lépe porozumět tomu, jak myslíme, proč cítíme to, co cítíme a následně děláme, což často vede ke zdravějšímu pohledu na život. Soucit nám umožňuje být laskavější nejen k sobě, ale i k ostatním, což vede ke zdravějším vztahům s partnery, rodinou a přáteli.


Pro některé lidi mohou být přínosy meditace hluboké a mohou změnit život;

přesto je důležité si pamatovat, že každý člověk, který ji praktikuje, cítí meditaci jinak (a často každý den jinak). Stručně řečeno, meditace má potenciál zlepšit psychickou, emocionální a fyzickou kvalitu života těch, kteří pravidelně meditují.


Lidé, kteří do svého života začleňují meditaci, často hlásí po meditaci zvýšenou úroveň štěstí, trpělivosti, přijetí a soucitu. Zaznamenávají nižší úroveň stresu, frustrace, deprese a bolesti. Lidé, kteří mají potíže se spánkem, říkají, že mají lepší spánek. Lidé s úzkostnými poruchami uvádějí sníženou úzkost. Jiní lidé popisují, že mají lepší vztahy a sexuální život po začlenění meditace do svých rutin.


Nejsou to jen povídačky; existuje velké množství vědeckých výzkumů, které podporují účinnost meditace. Meditace založená na všímavosti byla důkladně přijata před mnoha lety lékařskou komunitou, schválena k použití britským Národním institutem klinické excelence (NICE) a nyní je studována neurovědci z celého světa.

Vyzkoušej si meditace za 1 Kč Vyzkoušej si meditace za 1 Kč

Hýčkej si svou mysl

Placená verze Probuď Své Já za 1 Kč na vyzkoušení

  • Získáš 100+ vedených meditací a bonusy od jiných autorů.
  • Nové meditace každý měsíc.
  • Meditace od základních technik až po meditace pro pokročilé.
  • Meditace jsou zaměřené na zmírnění stresu-dosažení vnitřního klidu až po hojný úspěch, lepší vztahy či klidný spánek.
  • Meditovat můžeš každý den a vytvořit si tak nový návyk pro zkvalitnění svého života.

Po vyzkoušení zkušební doby automaticky je roční předplatné 4 680 Kč s automatickým obnovením každý rok.

Po vyzkoušení zkušební doby automaticky je měsíční předplatné 890 Kč s automatickým obnovením každý měsíc.